Publisert 25. september 2010 av Magne Gisvold

Rockheim søker direktør fra 1. januar

Museene i Sør-Trøndelag (MiST) søker nå etter direktør for Rockheim, med tiltredelse 1. januar. Direktøren for Rockheim skal ha strategisk og operativt lederansvar for museet, og rapporterer til administrerende direktør i MiST. Direktøren deltar i MiSTs ledergruppe.

Rockheim er nasjonalt opplevelsessenter for pop og rock, og samler inn, tar vare på og formidler norsk populærmusikk fra 1950-tallet og fram til i dag.

Intensjonen bak Rockheim har vært å skape et museum der publikum selv i stor grad former opplevelsen sin gjennom interaktive utstillinger, og vi har som mål å være en drivkraft innen fornyelse av sektoren – spesielt med tanke på utstillings- og formidlingsformater.

Rockheim har siden åpning 5. august hatt over 20 000 besøkende, som har blitt håndtert av 31 ansatte (hvorav 15 omvisere).

Museene i Sør-Trøndealg (MiST) søker nå etter direktør for Rockheim, med tiltredelse 1. januar. Direktøren for Rockheim skal ha strategisk og operativt lederansvar for museet, og rapporterer til administrerende direktør i MiST. Direktøren deltar i MiSTs ledergruppe.

Stillingen er et åremål på seks år, med mulighet for forlengelse.

Personen vi ser etter har:

* Solide lederegenskaper

* Stor kunnskap om norsk populærmusikk

* Høyere utdanning

* Bredt nettverk i musikkbransjen

* Stor innovasjonsvilje

Lederegenskaper

Rockheim har vært gjennom en prosjektfase der målet har vært å bygge et nytt og spennende museum. Nå er vi over i driftsfase, med fokus på å:

* bygge gode rutiner for å håndtere stor publikumspågang

* ivareta ytterligere faglig utvikling og utvikling av utstillingene/konsept

* skape en god foretakskultur i en ung institusjon

* stabilisere drifta innenfor de gitte rammene

Direktøren må være en tydelig og direkte leder, med evne til å håndtere mange og komplekse beslutninger uten å miste overblikket. Vedkommende må også være lydhør overfor de ansatte, og kunne forholde seg til mennesker fra svært forskjellige fagfelt; vi ser etter en menneskekjenner.

Ikke minst må lederen evne å analysere, strukturere og delegere på en slik måte at de ansattes kompetanse blir brukt best mulig.

Lederegenskapene må kunne dokumenteres.

Kunnskap om feltet

Det er nødvendig med stor kunnskap om og kjærlighet til norsk pop og rock. Kunnskapen kan være både formell og erfarings-/yrkesbasert. Den må uansett være dokumenterbar.

Høyere utdanning

I en kunnskapsbedrift som Rockheim er det nødvendig at direktøren har høyere utdanning, og har interesse for og glede av dyp kunnskap. Direktøren har ansvar for at det skapes og formidles ny kunnskap på Rockheim, og må kjenne til produksjonsvilkårene og -prosessene for akademisk kunnskap.

Den vi leter etter kan ha høyere utdanning innen for eksempel music management, musikkfag, kunsthistorie eller ledelse.

Nettverk

Rockheims driektør er avhengig av et solid nettverk innen musikkbransjens mange fasetter; band/artister, management, produksjon, plateselskap, presse, og så videre. Nettverk og bransjekompetanse må kunne dokumenteres.

Personlige egenskaper

Rockheim er en spydspiss for nye former for formidling av musealt materiale. Dette fordrer at direktøren har stor vilje til innovasjon, er teknologibevisst, og har evne til å ta smarte risikoer.

Rockheims tema engasjerer mange, og er noe som mange tar svært alvorlig. Paret med innovasjonsfokuset vårt, krever dette at vår leder tør å mene noe, og kan ri av en storm.

Rette person vil oppleve dette som drømmejobben: Medarbeiderne er kunnskapsrike, kompetente og engasjerte; Rockheim er en teknologisk spydspiss i sektoren, og et attraktivt publikums- og turistmål; museet inngår i en spennende, stor museumsorganisasjon – MiST.

Ikke minst har Rockheims historie såvidt begynt. Den nye direktøren vil få muligheten til å påvirke og utvikle framtida til en institusjon som har mange øyne på seg – Rockheim har mange modige valg som skal tas!

Søknadsfrist: 16. oktober 2010

For mer informasjon, kontakt:

Adm. direktør Suzette Paasche tlf. 995 86 330

eller

Personalrådgiver Gunn Bratseth tlf. 951 13 600

Søknad sendes til gunn.bratseth@mist.museum.no

eller til:

Museene i Sør-Trøndelag

Havnegata 12

7010 Trondheim