Ansatte

Generelle henvendelser kan rettes til vårt sentralbord. Telefon: 73 60 50 70. Epost: rockheim@rockheim.no. Post-/besøksadresse: Brattørkaia 14, 7010 Trondheim.

Sissel Guttormsen
Direktør
sissel.guttormsen@rockheim.no
99 71 26 93

Ina Morken Midtun
Planleggings -og markedskonsulent
ina.morken.midtun@rockheim.no
41 06 45 12

Bjørnar Bruket
Musikkbibliotekar
bjornar.bruket@rockheim.no
99 73 18 50

Lars Gunnar Eggen
Leder IKT/utvikling
lars.eggen@rockheim.no
95 28 81 74

Synnøve Engevik
Konservator
synnove.engevik@rockheim.no
97 01 31 67

Tone Fegran
Formidlingsleder
tone.fegran@rockheim.no
97 10 89 24

Anne Fossen
Prosjektutvikler
anne.fossen@rockheim.no
93 04 70 57

Audun Hagen
Informasjonsmedarbeider
audun.hagen@rockheim.no
40 22 40 34

Astrid Hahn
Renholdskoordinator
astrid.hahn@rockheim.no
98 61 50 25

Morten Haugdahl
Konservator
morten.haugdahl@rockheim.no
97 09 63 99

Christin Hoff
Butikkleder/omviser/utøver
christin.hoff@rockheim.no
93 41 86 78

Bård Petter Hovik
Formidler
bp.hovik@rockheim.no
92 40 54 91

Glenn Erik Falch Jacobsen
IKT driftstekniker
glenn.jacobsen@rockheim.no
95 15 10 13

Per Jan Klokkervoll
Researcher rockhistorie
per.klokkervoll@rockheim.no
41 51 38 92

Kristian Krokfoss
Omviser
kristian.krokfoss@rockheim.no
99 22 34 22

Espen Mindrebø
Formidler
espen.mindrebo@rockheim.no
41 41 25 64

Kristian Larsen Moen
Omviser
kristian.moen@rockheim.no
97 50 10 30

Terje Nilsen
Rockhistoriker
terje.nilsen@rockheim.no
95 80 73 60

Ganges Nordal
Omviser/utøver
ganges.nordal@rockheim.no
92 86 07 00

Tore Bugge Pedersen
Omviser
tore.bugge@rockheim.no
93 08 76 01

Vigdis Sjelmo
Konservator
vigdis.sjelmo@rockheim.no
95 80 46 33

Einar Jarle Våbenø
Driftsleder
einar.vabeno@rockheim.no
48 40 04 21

Foto: Rikke Sørlie Langø og Arne Nordtømme