Museene i Sør-Trøndelag

Rockheim er en avdeling i Museene i Sør-Trøndelag. MiSTs fellesadministrasjon holder til på Brattøra i Trondheim.

MiSTs hjemmesider finner du her

De andre avdelingene i MiST er:

Kystens arv
Museet Kysten Arv har den gamle kystkulturen som sitt fagfelt. Museet arbeider for å videreformidle kunnskapen om bygging og seiling av klinkbygde båter med råseil til kommende generasjoner. Museet ligger i Stadsbygd.
www.museumsnett.no/mka

Kystmuseet i Sør-Trøndelag
Ligger i Fillan ute på Hitra og arbeider for å ta vare på kystkultur fra nyere tid og i vår samtid.
www.kystmuseet.no

Orkla Industrimuseum
Ivaretar industrielle tekniske kulturminner i Orkdal og Meldal kommuner, hvorav Gammelgruva og Thamshavnsbanen er de mest kjente. Museet ligger på Løkken verk.
www.oi.no

Ringve Museum
På Ringve ligger Norges nasjonale museum for musikk og musikkinstrumenter med samlinger fra hele verden
www.ringve.no

Trondheim Kunstmuseum
Trondheim Kunstmuseum har Norges tredje største offentlige kunstsamling med hovedvekt på norsk kunst fra ca. 1850 og frem til i dag. I byens nyeste museumslokaler, Gråmølna, presenteres kunstgavene fra Inger Sitter og Håkon Bleken.
www.tkm.museum.no

Trøndelag Folkemuseum Sverresborg
Trøndelag Folkemuseum er et av landets største kulturhistoriske museer med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv. Trøndelag Folkemuseum feiret 100-årsjubileum i 2009.
www.sverresborg.no

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum er et nasjonalt museum for kunsthåndverk og design. Museets historiske og moderne samlinger viser møbler, sølv, glass, tekstil og keramikk fra 1400 – tallet fram til i dag.
http://www.nkim.no/

Rørosmuseet
Rørosmuseet arbeider for å ta vare på og utvikle de kultur- og naturhistoriske verdiene i Røros-distriktet, med et spesielt ansvar for verdensarven Røros, sørsamisk kulturhistorie, bergverkshistorie,  bygningsvern og informasjon om Femundsmarka nasjonalpark.
http://www.rorosmuseet.no

Administrerende direktør for Museene i Sør-Trøndelag AS er Suzette Paasche.