Publisert 10. mars 2014 av Audun Hagen

Kaptein Knutsen og det grønne dyret på Rockheim

I ukene fremover spiller de allsidige omviserne på Rockheim det lettbeint titulerte teaterstykket Soga om da Søster Knutsen og Ludvigsen avslører Fritjof Nansens falske ære (ved hjelp av det grønne dyret og Kaptein Knutsen).

Stykket tar utgangspunkt i materiale fra Knutsen & Ludvigsen, som nylig ble klar for Rockheim Hall of Fame, og spilles for skoleelever fra 1. til 3. trinn.

Her får elevene sang, moro, fjas og alvor, i en alternativ fortelling om polfarernes historie, der hittil ukjente pionerer endelig løftes frem i lyset.

Ta kontakt ved spørsmål og stykket.