Publisert 30. september 2013 av Audun Hagen

Ny direktør på Rockheim!

Styret i Museene i Sør-Trøndelag har i styremøte 30.september ansatt Sissel Guttormsen som direktør på Rockheim.

– Jeg gleder meg veldig til å jobbe med den flotte staben her, som har så mye forskjellig og god kompetanse, sier Sissel Guttormsen.

Guttormsen er 58 år og kommer fra Trondheim. Sissel har fulgt prosjekt Rockheim fra ide’ til ferdig resultat, og har vært faglig rådgiver i hele planleggingsperioden. Hun er i dag ansatt som førstekonservator på Ringve musikkhistoriske museum hvor hun begynte allerede i 1997. Hun har også undervist på NTNU, Institutt for kunst- og medievitenskap, seksjon kunsthistorie. Hun er utdannet som musikkviter ved Uppsala universitet innen fagkretsene kunstvitenskap, musikkvitenskap og estetikk, og har gjennomført teori-delen av doktorgradsstudiene.

Hun har nylig gjennomført prosjektledelsen av «Den Kongelige Reisen».  Hun har allerede før Rockheim ble etablert arbeidet med sjangeren populærmusikk og var blant annet ansvarlig for den første samarbeidsutstillingen mellom Rockheim og Ringve, hvor hun arbeidet tett med Åge Aleksandersen og hans: «Lys og varme». Hun har fungert som samtalepartner for kolleger på Rockheim gjennom etableringsfasen.

Sissel har hatt flere styreverv. Hun har sittet i styret i norsk ICOM (International Council of Museums), vært ansattes representant i stiftelsen Ringve museums styre, medlem av interimsstyre, arbeidsutvalget og ansettelsesutvalget i konsolideringsprosessen for Museene i Sør-Trøndelag.

Hun har skrevet flere artikler om vitenskapelige og populærvitenskapelige arbeider.

Styret i MiST vektlegger Sissels totale kompetanse, både innen musikkfeltet og som en engasjert og dyktig prosjektleder. Med sin lange erfaring fra Ringve Musikkhistoriske museum, vil hun måtte legge vekt på et meget godt samarbeid med den brede bransjeerfaringen som allerede finnes på Rockheim. I sum er MiSTs styre opptatt av den helhetlige kompetansen som Rockheim trenger for å utvikle Rockheim til både å ta rolle som nasjonalt museum for populærmusikken og som opplevelsessted.

Vi ønsker Sissel velkommen som ny direktør på Rockheim!