Publisert 12. oktober 2008 av Marit Jordanger

Positivt statsbudsjett

Rockheim får 55 millioner kroner til investeringer og 22,5 millioner kroner til driftstilskudd i årets statsbudsjett.

Investeringen på 55 millioner ble varslet allerede i fjor, men spenningen lå omkring tildelingen av driftsmidler. 22,5 millioner er et tall som absolutt lar seg høre. Av dette går ni millioner til husleie, samt at 14 årsverk og 20 deltidsansatte skal lønnes.

Kommentarer er stengt.