Publisert 29. juni 2013 av Audun Hagen

Rockheim søker ny direktør

Ledig stilling som museumsdirektør på Rockheim

Museene i Sør-Trøndelag, MiST, søker ny direktør til Rockheim, med snarlig tiltredelse.

Direktøren skal ha faglig, strategisk og operativt lederansvar for museet.

Rockheim er nasjonalt opplevelsessenter/museum for pop og rock, samler inn, tar vare på og formidler norsk populærmusikk fra 1950-tallet og fram til i dag.

Rockheim er en del av Museene i Sør-Trøndelag, MiST, som er en stor organisasjon med utviklingspotensiale. Direktøren for Rockheim går inn i MiST’s ledergruppe sammen med administrerende direktør og direktørene ved de andre museene.

Aktuell søker skal ha:

  • Høyere utdanning, min. mastergrad innen humaniora, helst musikkvitenskap og/eller kulturhistorie
  • Ledererfaring eller relevant erfaring som kan vurderes på lik linje med formalkompetanse
  • Museumserfaring
  • Bransjekompetanse-/erfaring som kan dokumenteres
  • Et sterkt engasjement for utvikling av et spennende museum
  • Arrangementserfaring
  • Medieerfaring

Direktøren for Rockheim er leder for en stab med svært engasjerte og kompetente medarbeidere.

Museet har 24 årsverk.

Direktøren skal utøve en engasjert og tydelig ledelse av museet, og bidra til å gjøre museet til en funksjonell organisasjon, et faglig tyngdepunkt og ettertraktet mål for publikum.

Rockheim skal utvikles som et nasjonalt opplevelsessenter/museum for pop og rock, med faglig fordypning og aktiv formidling. Det er viktig at den som ansettes som direktør har evne til å ta beslutninger og stå for disse, samarbeide godt med egne ansatte, eksterne samarbeidspartnere og ledergruppen i MiST.

MiST trenger en direktør som er modig, har faglig trygghet og gjennomføringsevne, men likevel kan ta utradisjonelle valg.

Stillingen er et åremål på seks år, med mulighet for forlengelse i ytterligere seks år.

 

For mer informasjon om stillingen kontakt:

Administrerende direktør Suzette Paasche, tlf. 995 86 330 eller personalrådgiver Gunn Bratseth, tlf. 951 13 600.

Søknad sendes til: gunn.bratseth@mist.museum.no

Eller til:

Museene i Sør-Trøndelag, Havnegata 10, 7012 Trondheim

 

Søknadsfrist 4.august 2013