Publisert 11. februar 2014 av Vigdis Sjelmo

Rockheimutstilling til Namsos

Fotoutstillingen Innenfor/utenfor ble produsert av Rockheim våren 2012, i samarbeid med den amerikanske fotografen Peter Beste. Våren 2014 blir det mulig å se utstillingen på opplevelsessenteret til Rock City i Namsos.

Peter Beste er tidligere kjent for å ha gitt ut fotoboken True Norwegian Black Metal (2008). Da han ga ut boken hadde han fulgt sentrale artister og aktører i det norske BM-miljøet gjennom flere år. Men Peter Beste er også interessert i andre musikkulturer: han har også dokumentert og gitt ut bok om rap-kulturen fra hjembyen Houston, Texas (2013). I 2009 engasjerte Rockheim Beste til et prosjekt for å dokumentere musikk, mennesker og miljø tilknyttet skandinaviske danseband.

I utstillingen Innenfor/utenfor vises utvalgte fotografier fra disse tre musikkulturene side om side.  Få forbinder disse musikkulturene med hverandre, men gjennom denne sammenstillingen trer likheter frem: de er alle tre kompromissløse musikkulturer på utsiden av mainstream; dette er ikke musikk man er likegyldig til, men musikkulturer man oppfatter seg å være innenfor eller utenfor!

Nettutstilling med utstillingstekst kan leses her: http://www.innenforutenfor.no/

Utstillingsåpning i Namsos: tirsdag 04. mars kl 13.00.