Presse

Ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig Audun Hoem Musinoi Hagen på audun.hagen@rockheim.no
eller +47 4022 4034.

Pressemeldinger og bilder finner du her.