Nettverk

Rockheim er ikke alene om å dokumentere, forvalte og formidle norsk pop og rocks historie. Her er noen av de institusjonene vi samarbeider med:

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket fungerer som et langsiktig arkiv for de lokale sentrene i Det nasjonale arkivnettverket for pop og rock. I arkivnettverket koordinerer Nasjonalbiblioteket de regionale sentrenes innsamlingsinnsats i et langsiktig bevaringsperspektiv. Samtidig bidrar Nasjonalbiblioteket, sammen med Rockheim, med kompetansebasert rådgiving, drifting av et eget kontaktforum og ulike samarbeidsprosjekter.

Rock City Namsos

Rock City er norsk ressurssenter for pop og rock, og opplevelsessenter for trønderrock.

Popsenteret

Popsenteret er et regionalt opplevelsessenter for populærmusikk, og er en del av Schous kulturbryggeri i Oslo.

Sølvberget

Sølvberget er Stavanger bibliotek sin avdeling for musikk og film.

Bergen offentlige bibliotek

Bergen offentlige bibliotek ønsker å gi musikken en god og synlig plass, og hovedstyrken skal være tilknytning til Vestlandet og Bergen.

Kofor

Kofor er kompetansesenter for rock i Nord-Norge.

Kristiansand Rock City

Kristiansand Rock City er interesseorganisasjon og kompetansesenter for rytmisk musikk i Agder.

Rockehuset

Rockehuset i Halden er et kommunalt prosjekt og fungerer som et ungdomshus for musikere og musikkinteresserte. Huset har syv øvingsrom, eget studio og konsertlokale.