Skoler

Trondheimstimen

 • Passer for: 1. – 4. trinn
 • Varighet: ca. 45 minutter
 • Antall: Ca. 25 stk per gruppe
 • Pris: 50 kr per barn, min. 750 per gruppe
 • Beskrivelse: Konsert på Knutsen & Ludvigsen-rommet, med sanger fra Trondheim
Bli kjent med byen på en ny måte. Hvor er Elgeseter bru? Hvilken elv spytter man i i sangen Litjvisa mi?
Hvor er Svartlamon? Kanskje vi kan synge sammen på låta Trondheimsnatt??
Kom gjerne med låtønsker!
Bestill Trondheimstimen på tlf:73605070

Omvisning i Tidstunnellen

 • Passer for: elever i grunnskole og videregående skole
 • Varighet: ca 75 minutter
 • Antall: grupper på ca 20 elever
 • Beskrivelse: omvisning

Rockheims faste utstilling, Tidstunnellen, er utformet som en reise gjennom nyere norsk musikk og kulturhistorie. Her beveger du deg fra 1950-tallets gryende ungdomskultur til dagens uttrykksformer. Artister, musikken og rockens verktøy løftes frem i lys av de ulike tiårenes kulturhistorie. Under en omvisning vil du få en innføring i populærmusikkens utvikling i Norge og en veiledning i bruk av den interaktive utstillingen. En slik omvisning er en unik mulighet til å oppleve og lære mer om norsk pop- og rock-historie!

Omvisning må bestilles på 73 60 50 70.

Alf Prøysen-omvisning

 • Passer for: elever i grunnskole og videregående skole
 • Varighet: Ca 60 minutter
 • Antall: Maks 20 pr.gruppe
 • Beskrivelse: omvisning

I anledning Prøysenåret 2014 tilbyr Rockheim en spesialomvisning med fokus på Alf Prøysen.
I Rockheims eget erindringsrom får gruppen en innføring i Alf Prøysens liv og virke i tidsriktige omgivelser. Prøysens musikk blir presentert gjennom å demonstrere autenstiske avspillingsformater som sveivegrammofon, kassett og radio.
Vi tar også en tur til Rockheims faste utstilling, Tidstunnelen, som er utformet som en reise gjennom norsk populærmusikkhistore fra 50-tallet og frem til i dag. Her ser vi nærmere på Alf Prøysens musikk  i lys av de ulike tiårenes kulturhistorie.

Omvisning må bestilles på 73 60 50 70.

Fra sveivegrammofon til rockipedia.no

 • Passer for: elever i grunnskole og videregående skole
 • Varighet: ca 45 min
 • Antall: maks 15
 • Beskrivelse: demonstrasjon

På denne demonstrasjonen kan du se og prøve avspillingsteknologi som har blitt brukt gjennom historien, fra slutten av 1800-tallet til i dag. Utsyr som demonstreres er: mekanisk sveivegrammofon, elektrisk platespiller, båndopptaker, båndspiller, plateskifter, jukeboks, kassettspiller, cd-spiller, mp3-spiller og streaming fra rockipedia.no.

Lyd er lagret på ulike formater som også vises frem og brukes under demonstrasjonen. Du får høre litt om hvordan lyd blir lagret og om forskjellen på analog og digital lyd.

Demonstrasjonen passer både for nostalgikere og nysgjerrige: kom med- eller uten forkunnskaper. I tillegg til å lære litt om avspillingsutstyr, formater, lydlagring og lydkvalitet vil vi gjerne høre dine historier og minner.

Demonstrasjonen må bestilles på 73 60 50 70.

Bak kulissene

 • Passer for: alle
 • Varighet: 30-40 minutter
 • Antall: maks 10 pr gruppe

Rockheim er mer enn det du ser og opplever på museet. Rockheim er en av landets største forvaltere av norsk populærkulturarv. Bak museumskulissene jobber Rockheims ansatte med forvaltning, forskning og formidling av norsk musikkhistorisk materiale. Vi inviterer vi til en omvisning bak kulissene. Her vil publikum få møte de som jobber med utstilling, samling og scene.

Omvisning bak kulissene må bestilles på 73 60 50 70.